BOSCH

Схема за ел.свързване

R4212/CFB810

Изтегляне